Privacybeleid

Dank u voor uw interesse in het privacybeleid van ons bedrijf. Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken en beschermen wanneer u gebruikmaakt van het contactformulier op onze website.

1. Verzamelde informatie

Wanneer u gebruikmaakt van het contactformulier op onze website, vragen wij u om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere relevante gegevens. Deze informatie wordt alleen verzameld wanneer u deze vrijwillig verstrekt.

2. Gebruik van informatie

We gebruiken de verzamelde informatie uitsluitend om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren met betrekking tot uw verzoek of opmerking. We zullen uw informatie niet gebruiken voor andere doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

3. Delen van informatie

We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of delen met derden, tenzij dit nodig is om aan uw verzoek te voldoen of als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

4. Beveiliging van gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of onbedoelde openbaarmaking. We gebruiken beveiligde verbindingen en nemen maatregelen om uw gegevens op een veilige manier te bewaren.

5. Bewaartermijn van gegevens

We bewaren uw persoonlijke informatie alleen voor de periode die nodig is om te reageren op uw verzoek of om aan wettelijke vereisten te voldoen. Zodra uw informatie niet langer nodig is, zullen we deze veilig verwijderen.

6. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken of te laten verwijderen. Als u uw informatie wilt wijzigen of wilt laten verwijderen uit onze systemen, neem dan contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens.

7. Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om eventuele wijzigingen in onze praktijken weer te geven. We raden u aan om regelmatig deze pagina te controleren op updates.

Neem bij vragen of opmerkingen over ons privacybeleid gerust contact op.

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 28 juli 2023 en is voor het laatst bijgewerkt op 28 juli 2023.